TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn DEKKO định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp giải pháp về nhựa, cơ khí và điện, điện tử cho ngành xây dựng và nông lâm ngư nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.

SỨ MỆNH

Mang đến cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm Thương hiệu Việt với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu của các công trình xây dựng, nông - lâm - ngư nghiệp, bằng sự sáng tạo và tận tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt, góp sức vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Giá trị cốt lõi

Để hiện thực sứ mệnh cao cả đó, Tập đoàn Dekko luôn duy trì ứng xử với nhân viên, khách hàng và cộng đồng theo 5 nguyên tắc sau:

- Tạo mới (Innovation): Tập đoàn Dekko đề cao sáng tạo, coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt. Chính vì vậy, chúng tôi luôn luôn đổi mới tư duy và cách làm, chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Trí tuệ (Intelligence): Tập đoàn Dekko đề cao tinh thần học hỏi, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất để tạo nên hiệu quả cao.

- Trung thực (Integrity): Trung thực là yếu tố luôn được Tập đoàn Dekko đặt lên vị trí hàng đầu, lấy đó làm vũ khí cạnh tranh. Đó là lời cam kết của chúng tôi với khách hàng, đối tác về việc tuân theo các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chính sách ưu đãi

- Trách nhiệm (Accountability): Tập đoàn Dekko xây dựng mối quan hệ với nhân viên, đối tác, khách hàng và với cộng đồng bằng tinh thần trách nhiệm.

- Tận tâm (conscientious): Chữ “Tâm” là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh. Chính vì vậy, Tập đoàn Dekko luôn coi trọng khách hàng, đối tác và lấy khách hàng, đối tác làm trung tâm, nỗ lực lắng nghe, thấu hiểu và thực hiện chu đáo, trọn vẹn những cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.